admin

admin

Video

Video We prepare high-quality video materials for online advertising, as well as event coverage and content to be shared in social media channels. When it comes to the production of video material, we offer both editing and photo shooting services.…

wideo

wideo Produkujemy materiały video wysokiej jakości przeznaczone do reklamy internetowej, relacji z eventów oraz jako kontent do udostępnienia w kanałach social media. W ramach realizacji materiału video oferujemy usługi zarówno montażowe, jak i realizację zdjęć. Materiał tworzony jest przy wykorzystaniu…

Photography

Photography Good-quality photography is an essential element in creating the company’s image. Photos capture the quality of the products, they enable showing real emotions and feelings. A professionally planned and carried out session is the basis of every image and…

fotografia

fotografia Dobrej jakości fotografia to niezbędny element kreowania wizerunku firmy. Zdjęcia prezentują jakość produktów, umożliwiają pokazanie emocji, uczuć. Profesjonalnie zaplanowana i zrealizowana sesja stanowi podstawę każdej akcji wizerunkowej, oraz sprzedażowej. Oferta Bombardier Ad Agency obejmuje wszystkie etapy sesji fotograficznej, począwszy…

Graphics

Graphics The graphic programs we use and work with keep no secrets for us. No matter if it is a poster, a banner, a business card, an infographic, a logo or a graphic to be used in social media ……

grafika

grafika Programy graficzne, na których pracujemy, nie kryją przed nami żadnych tajemnic. Czy to plakat, baner, wizytówka, infografika, logo, grafika do wykorzystania w social media… bez problemu zwizualizujemy każdy Twój projekt!

Social media

Social media Social media channels address a huge target group that you can reach by using demographic elements, location, interests and behaviors. Thus, the presence of your business offer in social media makes potential customers aware of the need for…

Social media

Social media Kanały social media skupiają w sobie ogromną grupę docelową, do której możesz docierać, wykorzystując elementy demograficzne, lokalizację, zainteresowania, zachowania. Będąc obecny tutaj ze swoją ofertą biznesową, wzbudzasz w świadomości potencjalnych Klientów potrzebę Twojego produktu lub usługi. Jednocześnie social…